Nuostatai

Bėgimo „Biržų kilometrai“

NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

Biržų miesto savivaldybė, UAB „Biržų duona“ ir Lietuvos bėgimo taurė 2017 m. rugpjūčio 5 d. rengia bėgimą „Biržų kilometrai“.

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1. Tęsti tradiciją Biržuose rengti bėgimus ir įsilieti į organizuojančių didžiuosius bėgimus gretas.
2. Plėtoti ryšius su kitais miestais, rengiančiais bėgimus.
3. Populiarinti bėgimą ir lengvąją atletiką Lietuvoje, skatinti domėjimąsi bėgimu.
4. Didinti miesto gyventojų aktyvumą.
5. Skatinti bėgimą, kaip sveiką gyvenimo būdą.
6. Išaiškinti pajėgiausius įvairių amžių grupių bėgikus.

III. NUOTOLIAI

Renginio metu bėgimo mėgėjai ir profesionalai galės varžytis šiose rungtyse:
21,0975 km – sertifikuota trasa (ši distancija bus įskaityta į Lietuvos bėgimo taurės įskaitą);
10,5 km;
3,5 km;
Vaikų bėgime.

IV. VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS

21,0975 km, 10,5 km, 3,5 km startas 10:30 val. Biržuose, šalia centrinės Biržų miesto aikštės Vytauto g. 7. Finišas starto vietoje.

V. LAIKO LIMITAS

1. 21,0975 km – 2 val. 30 min.; 10,5 km – 2 val.; 3,5 km – 45 min.
2. Varžybų dieną 13:30 val. laiko matavimo sistema bus išjungta ir laikas nebebus fiksuojamas.

VI. DALYVIAI

1. Varžybose gali dalyvauti visi norintys. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti bėgimo organizatoriams jokių pretenzijų. Bėgikai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą.
2. Kiekvienas bėgimo dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.
3. Už nepilnamečius, dalyvaujančius bėgime, atsako jų tėvai, globėjai arba treneris.

VII. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

1. Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.
2. Jei užsiregistravęs dalyvis nori keisti rungtį į trumpesnę, rungties skirtumo mokesčiai negrąžinami. Norint keisti rungtį į ilgesnę – reikia primokėti startinio mokesčio skirtumą, pagal mokėjimo dienos galiojantį rungties startinį mokestį.
3. Kiekvienas dalyvis varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.
4. Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes, ir kitas ratuotas transporto priemones. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami.
5. Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda. Pažeidusieji šią taisyklę dalyviai bus diskvalifikuojami.
6. Renginio metu draudžiama trasoje vedžioti bet kokius gyvūnus.
7. Elektroninės mikroschemos vienkartinės, todėl jų grąžinti organizatoriams nereikės.
8. Varžybų dalyviams nors kiek nukrypti nuo bėgimo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.
9. Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per 30 minučių po varžybų pabaigos. Dalyvis, pateikdamas pretenziją, privalo sumokėti 30 Eur mokestį, kuris grąžinamas tik tuo atveju, jeigu apeliacinė komisija (maratono direktorius, vyr. teisėjas, LAF atstovas) pretenziją patenkins. Kol dalyvis nesumoka šio mokesčio, pretenzijos nesvarstomos.

VIII. SPECIALŪS PUNKTAI TRASOJE

1. Bėgimo trasoje bus įrengtas gaivinimo punktas, kuriame varžybų dalyviams bus dalinamas vanduo.

IX. APDOVANOJIMAI

1. Bėgimo nugalėtojams bus įsteigti rėmėjų prizai, atminimo dovanos.
2. 21,0975 km skiriamos 4 amžiaus grupės:

  • M60 ir V60 (1957 m. g. ir vyresni)
  • M50 ir V50 (1958 – 1967)
  • M35 ir V35 (1968 – 1982)
  • ME ir VE (1983 m. g. ir jaunesni)

3. 3. 10,5 km skiriama viena bendra grupė. Renkami absoliutūs laimėtojai tiek moterų, tiek vyrų tarpe.

4. 3,5 km skiriama viena bendra grupė. Renkami absoliutūs laimėtojai tiek moterų, tiek vyrų tarpe.

5. Dalyviai, sėkmingai įveikę distanciją ir užsiregistravę iki liepos 17 d., apdovanojami originaliais „Biržų km“ begimo atminimo medaliais.
6. Dalyviai, sėkmingai įveikę distanciją ir užsiregistravę po liepos 17 d., apdovanojami originaliais sausainių medaliais.

X. DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS IR MEDALIAI

21,0975 km (3,5 km x 6 ratai)
Iki liepos 10 d. – 5 Eur
Iki liepos 17 d. – 10 Eur
Iki rupgjūčio 5 d. – 15 eur
Bėgimo dieną rugpjūčio 5 d. registracija nevykdoma.

Užsiregistravusiems iki liepos 17 d. garantuojami originalūs bėgimo „Biržų Km“ medaliai. Užsiregistravusiems po liepos 17 d. garantuojami originalūs sausainių medaliai.

10,5 km (3,5 km x 3 ratai)
Iki liepos 10 d. – 5 Eur
Iki liepos 17 d. – 10 Eur
Iki rupgjūčio 5 d. – 15 eur
Bėgimo dieną rugpjūčio 5 d. registracija nevykdoma.

Užsiregistravusiems iki liepos 17 d. garantuojami originalūs bėgimo „Biržų Km“ medaliai. Užsiregistravusiems po liepos 17 d. garantuojami originalūs sausainių medaliai.

3,5 (3,5 km x 1 ratas)
Iki liepos 10 d. – 5 Eur
Iki liepos 17 d. – 10 Eur
Iki rupgjūčio 5 d. – 15 eur
Bėgimo dieną rugpjūčio 5 d. registracija nevykdoma.

Užsiregistravusiems iki liepos 17 d. garantuojami originalūs bėgimo „Biržų Km“ medaliai. Užsiregistravusiems po liepos 17 d. garantuojami originalūs sausainių medaliai.

Vaikų bėgimas
Visi vaikučiai 2-7 m. bėga nemokamai.
Bėgimo dieną rugpjūčio 5 d. registracija nevykdoma.

Visi vaikučiai bus apdovanoti originaliais sausainių medaliais.

XI. DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS

1. Visi dalyviai gali registruotis interneto puslapyje www.birzukm.lt iki rugpjūčio 5 d. dienos. Rugpjūčio 5 d. registracija nevykdoma.
2. Varžybų dieną savo numerius dalyviai turi atsiimti numerių išdavimo palapinėje 8.30 – 10 val. Labai prašome numerio atsiėmimo nepalikti paskutinei minutei.

XII. VARŽYBŲ TRASA

Startas ir finišas Vytauto g., šalia centrinės Biržų miesto aikštės Vytato g. 7. Trasa driekiasi Vytauto g., Kęstučio g., palei Širvėnos ežerą, Bielinio g. ir grįžtama į Vytauto g.

 

Kontaktai pasiteiravimui:
Raimonda – 8 682 14856